Friday, August 20, 2010

Terangkan maksud multimedia. Kenapa konsep multimedia itu diberi keutamaan dalam banyak segi saluran maklumat?

DEFINISI MULTIMEDIA
1. ISO 14915 (2001) mendefinisikan multimedia sebagai

   “User interfaces that integrate and synchronise different media (static media such as text, graphs and
    images; and dynamic media such as audio, animation and video ).”


      Definisi ini menekankan standard yang mesti diguna pakai kepada persembahan dan teknik interaksi untuk aplikasi multimedia komputer secara am termasuk yang berdiri dengan sendiri  (stand-alone )atau yang__ terlibat dalam aplikasi jaringan (networked applications).

  2.   Dalam design guide INUSE, European Usability Support Centres (1997) multimedia didefinisikan sebagai
     “The use of different input devices and different media, both time dependent (sound, music, voice, video) and time independent (graphics, text) in a system or service (Clarke, 1992). A multimedia system or service may therefore include a combination of text, still images, graphics, video animation, sound and speech as output media. To interact with these elements, the user may use a mouse, tracker ball, joystick, touch screen, pen, stylus, keyboard or speech for input.”

  3.   Definisi multimedia oleh Dix (1993)
     Multimedia didefinisikan mengikut perkembangan teknologinya. Diperingkat awal perkembangan multimedia ia boleh diertikan dalam dua konsep tang saling bertukarganti antara system multi-modal dan multi-media. Dix  mengambilkira perkembangan melalui sistem interaktif, yang bermula dengan papan kekunci, tetikus sebagai penunjuk, satu skrin paparan dan output bunyi yang terbatas.   Dengan kata lain, apabila perkembangan sistem menjadi semakin canggih oleh multiple communication channels yang boleh berfungsi serentak, maka wujudlah apa yang dinamakan sebagai multi-media sistem. Sistem ini menggunakan pelbagai media untuk komunikasi dan menyampaikan maklumat samada maklumat pelengkap, tambahan atau ulangan melalui saluran input atau output.
Sistem yang direka pada masa sekarang banyak mengikut keperluan pancaindera manusia dan lain-lain bentuk input visual  seperti teks, grafik, ikon, animasi, video dan CD-I(Dix. (1993)). Semenjak 1993 hingga ini fungsi multimedia telah bertambah dengan lebih pesat lagi yang menyebabkan penambahan saluran interaksi manusia dengan komputer (bandwidth of human-computer interaction) termasuk interaksi antara dua muka (interface) pengguna istimewa dan realiti maya (virtual reality).


No comments:

Post a Comment

Friday, August 20, 2010

Terangkan maksud multimedia. Kenapa konsep multimedia itu diberi keutamaan dalam banyak segi saluran maklumat?

DEFINISI MULTIMEDIA
1. ISO 14915 (2001) mendefinisikan multimedia sebagai

   “User interfaces that integrate and synchronise different media (static media such as text, graphs and
    images; and dynamic media such as audio, animation and video ).”


      Definisi ini menekankan standard yang mesti diguna pakai kepada persembahan dan teknik interaksi untuk aplikasi multimedia komputer secara am termasuk yang berdiri dengan sendiri  (stand-alone )atau yang__ terlibat dalam aplikasi jaringan (networked applications).

  2.   Dalam design guide INUSE, European Usability Support Centres (1997) multimedia didefinisikan sebagai
     “The use of different input devices and different media, both time dependent (sound, music, voice, video) and time independent (graphics, text) in a system or service (Clarke, 1992). A multimedia system or service may therefore include a combination of text, still images, graphics, video animation, sound and speech as output media. To interact with these elements, the user may use a mouse, tracker ball, joystick, touch screen, pen, stylus, keyboard or speech for input.”

  3.   Definisi multimedia oleh Dix (1993)
     Multimedia didefinisikan mengikut perkembangan teknologinya. Diperingkat awal perkembangan multimedia ia boleh diertikan dalam dua konsep tang saling bertukarganti antara system multi-modal dan multi-media. Dix  mengambilkira perkembangan melalui sistem interaktif, yang bermula dengan papan kekunci, tetikus sebagai penunjuk, satu skrin paparan dan output bunyi yang terbatas.   Dengan kata lain, apabila perkembangan sistem menjadi semakin canggih oleh multiple communication channels yang boleh berfungsi serentak, maka wujudlah apa yang dinamakan sebagai multi-media sistem. Sistem ini menggunakan pelbagai media untuk komunikasi dan menyampaikan maklumat samada maklumat pelengkap, tambahan atau ulangan melalui saluran input atau output.
Sistem yang direka pada masa sekarang banyak mengikut keperluan pancaindera manusia dan lain-lain bentuk input visual  seperti teks, grafik, ikon, animasi, video dan CD-I(Dix. (1993)). Semenjak 1993 hingga ini fungsi multimedia telah bertambah dengan lebih pesat lagi yang menyebabkan penambahan saluran interaksi manusia dengan komputer (bandwidth of human-computer interaction) termasuk interaksi antara dua muka (interface) pengguna istimewa dan realiti maya (virtual reality).


No comments:

Post a Comment