Monday, August 23, 2010

1) Penggunaan multimedia dalam bidang pendidikan

Perkembangan teknologi informasi beberapa tahun belakangan ini berkembang dengan pesat, sehingga dengan perkembangan ini telah mengubah paradigma masyarakat dalam mencari dan mendapatkan informasi yang tidak lagi terbatas sama ada melalui informasi daripada surat khabar, audio visual dan elektronik. Namun begitu terdapat juga sumber-sumber informasi lain yang merupakan salah satu saluran yang berinformasi terkini iaitu melalui jaringan Internet.

Salah satu bidang yang mendapat impak yang cukup tinggi dengan perkembangan
teknologi ini adalah dalam bidang pendidikan. Bidang pendidikan telah berkembang dengan baik dari segi penyampaian pengetahuan kepada pelajar-pelajar yang memberikan kemudahan dan kebaikan yang tersendiri. Hal ini dapat dibuktikan dengan terhasilnya idea tentang E-Learning yang berunsurkan penyampaian pembelajaran menggunakan pelayar internet.


E-Learning bererti pembelajaran dengan menggunakan bantuan elektronik yang menggunakan komputer. Ia digunakan secara meluas dalam suasana pembelajaran khususnya pada peringkat yang lebih tinggi seperti di universiti. E-Learning juga sering disebut sebagai 'on-line course'. Dengan bantuan E-Learning pelajar dengan mudah dapat mengambil nota atau menikmati kemudahan seperti menghantar e-mail kepada pensyarah sebagai tugasan pelajaran dengan mudah dan berkesan sekali.

Terdapat beberapa contoh yang boleh ditunjukkan di sini yang berkaitan dengan pengaplikasian multimedia dalam bidang pendidikan iaitu seperti:-

a) Computer-based Training (CBT)

CBT merupakan proses pendidikan berasakan komputer yang menggunakan bantuan media CD-ROM dan disk-based sebagai media pendidikan.Dengan memanfaatkan media
ini, sebuah CD ROM boleh memuatkan elemen-elemen yang berguna serta penting seperti video klip, animasi, grafik, suara, multimedia dan program aplikasi yang akan digunakan oleh peserta didik dalam pendidikannya.

Dengan CBT, proses pendidikan melalui bilik darjah masih dapat dilaksanakan dengan bantuan tersebut. Maka dengan itu, proses pendidikan akan berlangsung dengan sempurna dan berkesan.

b) Web-based training (WBT)

Web-based training (WBT) boleh didefinisikan juga seperti e-learning. Kaedah ini menggunakan komputer sebagai saluran untuk melayari internet. Pelajar dapat memperoleh maklumat yang berkaitan dengan hanya mengekses internet untuk membuat kajian atau ugasan pembelajaran.

Secara kesimpulannya penggunaan multimedia dalam bidang pendidikan mendatangkan pelbagai faedah yang boleh membantu pelajar serta pendidik untuk menambahkan mutu pembelajaran secara pantas dan efektif.
2) Penggunaan multimedia dalam bidang perubatan
Penyelidikan aplikasi Realiti Maya (RM) turut merangkumi dunia perubatan dengan pelbagai aplikasi yang lain seperti pembedahan maya untuk tahap gangguan pada tahap minimum. Persekitaran maya ini telah dibangunkan oleh Institut Pusat Demonstrasi-Fraunhofer. Richard Sataver, di dalam suatu petikan yang bertajuk, "Update on Virtual Reality in Health Care: The New Future for Medicine and Surgery" telah menetapkan terdapat empat aspek penekanan penting yang perlu dibangunkan untuk tujuan aplikasi RM:
1) Bantuan sebelum dan semasa tatacara perubatan dan pembedahan ;
2) Pendidikan perubatan dan latihan;
3) visual pangkalan data bagi perubatan
4) pemulihan
Hospital abad ke-21 boleh dijadikan sebagai dunia sebenar pusat perubatan dengan menggabungkan alatan eletronik yang mempunyai hubungan di dalam ruang siber. Walaupun ia seperti fiksyen sains, namun pakar perubatan dan lain-lain pakar dari Universiti Iowa sudah mula membinanya. Mereka kini berada di pertengahan sebuah projek dan bercita-cita untuk membangunkan klon digital di kolej universiti sains kesihatan, perpustakaan, hospital, klinik, dan kurikulum perubatan. Arkitek "Hospital Maya" merancang membuat seluruh projek secara elektronik supaya mudah dicapai dalam bentuk suatu teks multimedia yang memiliki kandungan seperti pangkalan data, gambaran, audio, dan video. Matlamat jangka panjang mereka ialah menggunakan komputasi baru dan teknologi telekomunikasi untuk mengubah pendidikan perubatan dan penjagaan pesakit di Iowa dan dilain-lain tempat.
Hospital Maya bergantung pada suatu format pangkalan data yang popular iaitu “World Wide Web” yang mana membekalkan sebuah bahasa biasa untuk komputer bagi berkongsi maklumat multimedia. Dengan perisian betul, anda dapat melihat semua bahagian untuk Hospital Maya. Dr Jeffrey R Galvin, pengarah Hospital Maya, menyatakan bahawa prototaip ini direkabentuk untuk mempelawa capaian kepada maklumat terbaru dalam memberi perhatian kepada masalah yang perlu diambil berat seperti bidang perubatan ini.
Hospital Maya adalah sebuah contoh terutama yang menunjukkan bagaimana lebuhraya maklumat yang banyak sekali digunakan dalam pebagai sektor kini telah digunakan dalam sektor penjagaan kesihatan. Hospital Maya pada asalnya dirancang sebagai suatu cara memberi khidmat kepada warganegara Iowa dan menolong negeri tersebut dengan menghantar pakar perubatan di luar bandar. Tetapi projek itu akhirnya menjadi satu projek yang mampu memberi khidmat yang meluas dan dapat membantu membina "masyarakat perubatan yang maya". Sebahagian bantuan sebanyak $7.3 juta dari Perpustakaan Perubatan Nasional disalurkan ke makmal Iowa untuk kajian tentang teleperubatan yang terdapat di kawasan luar bandar. Hospital Maya akan membekalkan perkhidmatan pembelajaran secara on-line kepada pakar perubatan di luar bandar. Dana lain untuk projek tersebut datangnya dari Komputer Apple, Universiti Iowa, dan negeri Iowa.
Pangkalan data dalam masa yang terdekat ini akan melibatkan diagnosis algoritma, garis panduan latihan klinikal, formula farmasi, dan kuliah, catatan kursus, hubungan ke pangkalan data pesakit hospital, dan persidangan menggunakan video. Maklumat secara on-line daripada projek itu juga akan diwujudkan kepada pengguna dan kepada sistem persekolahan. Pesakit akan dapat menggunakan panduan pakar perubatan, mendapatkan bahan pendidikan kesihatan, atau memuat turunkan peta untuk mencari jalan ke pusat perubatan mereka.

No comments:

Post a Comment

Monday, August 23, 2010

1) Penggunaan multimedia dalam bidang pendidikan

Perkembangan teknologi informasi beberapa tahun belakangan ini berkembang dengan pesat, sehingga dengan perkembangan ini telah mengubah paradigma masyarakat dalam mencari dan mendapatkan informasi yang tidak lagi terbatas sama ada melalui informasi daripada surat khabar, audio visual dan elektronik. Namun begitu terdapat juga sumber-sumber informasi lain yang merupakan salah satu saluran yang berinformasi terkini iaitu melalui jaringan Internet.

Salah satu bidang yang mendapat impak yang cukup tinggi dengan perkembangan
teknologi ini adalah dalam bidang pendidikan. Bidang pendidikan telah berkembang dengan baik dari segi penyampaian pengetahuan kepada pelajar-pelajar yang memberikan kemudahan dan kebaikan yang tersendiri. Hal ini dapat dibuktikan dengan terhasilnya idea tentang E-Learning yang berunsurkan penyampaian pembelajaran menggunakan pelayar internet.


E-Learning bererti pembelajaran dengan menggunakan bantuan elektronik yang menggunakan komputer. Ia digunakan secara meluas dalam suasana pembelajaran khususnya pada peringkat yang lebih tinggi seperti di universiti. E-Learning juga sering disebut sebagai 'on-line course'. Dengan bantuan E-Learning pelajar dengan mudah dapat mengambil nota atau menikmati kemudahan seperti menghantar e-mail kepada pensyarah sebagai tugasan pelajaran dengan mudah dan berkesan sekali.

Terdapat beberapa contoh yang boleh ditunjukkan di sini yang berkaitan dengan pengaplikasian multimedia dalam bidang pendidikan iaitu seperti:-

a) Computer-based Training (CBT)

CBT merupakan proses pendidikan berasakan komputer yang menggunakan bantuan media CD-ROM dan disk-based sebagai media pendidikan.Dengan memanfaatkan media
ini, sebuah CD ROM boleh memuatkan elemen-elemen yang berguna serta penting seperti video klip, animasi, grafik, suara, multimedia dan program aplikasi yang akan digunakan oleh peserta didik dalam pendidikannya.

Dengan CBT, proses pendidikan melalui bilik darjah masih dapat dilaksanakan dengan bantuan tersebut. Maka dengan itu, proses pendidikan akan berlangsung dengan sempurna dan berkesan.

b) Web-based training (WBT)

Web-based training (WBT) boleh didefinisikan juga seperti e-learning. Kaedah ini menggunakan komputer sebagai saluran untuk melayari internet. Pelajar dapat memperoleh maklumat yang berkaitan dengan hanya mengekses internet untuk membuat kajian atau ugasan pembelajaran.

Secara kesimpulannya penggunaan multimedia dalam bidang pendidikan mendatangkan pelbagai faedah yang boleh membantu pelajar serta pendidik untuk menambahkan mutu pembelajaran secara pantas dan efektif.
2) Penggunaan multimedia dalam bidang perubatan
Penyelidikan aplikasi Realiti Maya (RM) turut merangkumi dunia perubatan dengan pelbagai aplikasi yang lain seperti pembedahan maya untuk tahap gangguan pada tahap minimum. Persekitaran maya ini telah dibangunkan oleh Institut Pusat Demonstrasi-Fraunhofer. Richard Sataver, di dalam suatu petikan yang bertajuk, "Update on Virtual Reality in Health Care: The New Future for Medicine and Surgery" telah menetapkan terdapat empat aspek penekanan penting yang perlu dibangunkan untuk tujuan aplikasi RM:
1) Bantuan sebelum dan semasa tatacara perubatan dan pembedahan ;
2) Pendidikan perubatan dan latihan;
3) visual pangkalan data bagi perubatan
4) pemulihan
Hospital abad ke-21 boleh dijadikan sebagai dunia sebenar pusat perubatan dengan menggabungkan alatan eletronik yang mempunyai hubungan di dalam ruang siber. Walaupun ia seperti fiksyen sains, namun pakar perubatan dan lain-lain pakar dari Universiti Iowa sudah mula membinanya. Mereka kini berada di pertengahan sebuah projek dan bercita-cita untuk membangunkan klon digital di kolej universiti sains kesihatan, perpustakaan, hospital, klinik, dan kurikulum perubatan. Arkitek "Hospital Maya" merancang membuat seluruh projek secara elektronik supaya mudah dicapai dalam bentuk suatu teks multimedia yang memiliki kandungan seperti pangkalan data, gambaran, audio, dan video. Matlamat jangka panjang mereka ialah menggunakan komputasi baru dan teknologi telekomunikasi untuk mengubah pendidikan perubatan dan penjagaan pesakit di Iowa dan dilain-lain tempat.
Hospital Maya bergantung pada suatu format pangkalan data yang popular iaitu “World Wide Web” yang mana membekalkan sebuah bahasa biasa untuk komputer bagi berkongsi maklumat multimedia. Dengan perisian betul, anda dapat melihat semua bahagian untuk Hospital Maya. Dr Jeffrey R Galvin, pengarah Hospital Maya, menyatakan bahawa prototaip ini direkabentuk untuk mempelawa capaian kepada maklumat terbaru dalam memberi perhatian kepada masalah yang perlu diambil berat seperti bidang perubatan ini.
Hospital Maya adalah sebuah contoh terutama yang menunjukkan bagaimana lebuhraya maklumat yang banyak sekali digunakan dalam pebagai sektor kini telah digunakan dalam sektor penjagaan kesihatan. Hospital Maya pada asalnya dirancang sebagai suatu cara memberi khidmat kepada warganegara Iowa dan menolong negeri tersebut dengan menghantar pakar perubatan di luar bandar. Tetapi projek itu akhirnya menjadi satu projek yang mampu memberi khidmat yang meluas dan dapat membantu membina "masyarakat perubatan yang maya". Sebahagian bantuan sebanyak $7.3 juta dari Perpustakaan Perubatan Nasional disalurkan ke makmal Iowa untuk kajian tentang teleperubatan yang terdapat di kawasan luar bandar. Hospital Maya akan membekalkan perkhidmatan pembelajaran secara on-line kepada pakar perubatan di luar bandar. Dana lain untuk projek tersebut datangnya dari Komputer Apple, Universiti Iowa, dan negeri Iowa.
Pangkalan data dalam masa yang terdekat ini akan melibatkan diagnosis algoritma, garis panduan latihan klinikal, formula farmasi, dan kuliah, catatan kursus, hubungan ke pangkalan data pesakit hospital, dan persidangan menggunakan video. Maklumat secara on-line daripada projek itu juga akan diwujudkan kepada pengguna dan kepada sistem persekolahan. Pesakit akan dapat menggunakan panduan pakar perubatan, mendapatkan bahan pendidikan kesihatan, atau memuat turunkan peta untuk mencari jalan ke pusat perubatan mereka.

No comments:

Post a Comment