Monday, October 4, 2010

Pembangunan Pendidikan Di Sabah

Tahun 1909 -  British Chartered Company secara rasmi menubuhkan Jabatan Pelajaran dengan tujuan mengawasi sekolah sekolah yang dibiayai dan dibina oleh mubligh kristian bagi sekolah rendah dan menengah berpengantar Bahasa Inggeris dan oleh masyarakat cina yang mendirikan sekolah cina untuk anak anak cina, manakala anak-anak bumiputra mendapat pelajaran di sekolah rendah kerajaan yang berpengantar Bahasa Melayu.


Tahun1956 -  Satu laporan yang bernama Laporan Woodhead pada tahun 1956 telah digubal, bagi mengawal dan menjadi dasar perkembangan sistem persekolahan di Sabah pada waktu itu.


Tahun 1963 - Pada 16 September, Sabah menyertai Malaysia maka Jabatan Pelajaran Sabah menjadi sebahagian daripada Kementerian Pelajaran Persekutuan. Namun mengikut perjanjian antara kerajaan Sabah dan Kerajaan Persekutuan semasa pembentukan Malaysia telah bersetuju bahawa dasar dan sistem pentadbiran pelajaran di Sabah tetap di bawah kawalan kerajaan negeri sehingga satu persetujuan yang lain dicapai. Dalam hal ini dasar pelajaran adalah dikelolakan oleh Jabatan Ketua Menteri dan Pengarah Pelajaran Sabah akan terus dinasihatkan oleh Lembaga Pelajaran dan Jawantankuasa Pelajaran Tempatan.


Tahun 1973 -  Kerajaan pusat juga menubuhkan ITM (UiTM) cawangan Sabah


Tahun 1976 - Kerajaan Sabah telah menerima sistem pendidikan kebangsaan apabila Akta Pelajaran 1961 dilaksanakan sepenuhnya di Sabah. Sejajar dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan, Bahasa Malaysia telah menjadi bahasa pengantar di sekolah - sekolah rendah sejak tahun 1970 yang telah menggantikan Bahasa Inggeris.


Tahun 1978 - Kerajaan pusat menubuhkan UKM cawangan Sabah.


Tahun 1981 - Bahasa Malaysia seterusnya menjadi bahasa pengantar di sekolah sekolah rendah dan menengah sehingga sekarang ini manakala Jabatan Pelajaran Sabah pula berfungsi sebagai sebuah kementerian mini di mana pelbagai bahagian seperti yang terdapat di Kementerian Pelajaran Malaysia. Ini termasuklah bahagian-bahagian ikhtisas dan pentadbiran am. Mengenai pengajian tinggi pula kerajaan pusat telah menambahkan bilangan Maktab Perguruan dengan menubuhkan Maktab Perguruan di Keningau dan Maktab Perguruan di Sandakan selain Maktab Perguruan Gaya dan Maktab Perguruan Kent (kini dipanggil Institut Pendidikan Guru) yang sedia ada bagi melatih bilangan guru yang amat diperlu oleh kerajaan Sabah.


Tahun 1993 - Kerajaan pusat menubuhkan Universiti Malaysia Sabah bagi melatih tenaga kerja separa mahir dan professional yang diperlukan oleh kerajaan Sabah bagi membangunkan ekonomi khasnya Malaysia amnya.

No comments:

Post a Comment

Monday, October 4, 2010

Pembangunan Pendidikan Di Sabah

Tahun 1909 -  British Chartered Company secara rasmi menubuhkan Jabatan Pelajaran dengan tujuan mengawasi sekolah sekolah yang dibiayai dan dibina oleh mubligh kristian bagi sekolah rendah dan menengah berpengantar Bahasa Inggeris dan oleh masyarakat cina yang mendirikan sekolah cina untuk anak anak cina, manakala anak-anak bumiputra mendapat pelajaran di sekolah rendah kerajaan yang berpengantar Bahasa Melayu.


Tahun1956 -  Satu laporan yang bernama Laporan Woodhead pada tahun 1956 telah digubal, bagi mengawal dan menjadi dasar perkembangan sistem persekolahan di Sabah pada waktu itu.


Tahun 1963 - Pada 16 September, Sabah menyertai Malaysia maka Jabatan Pelajaran Sabah menjadi sebahagian daripada Kementerian Pelajaran Persekutuan. Namun mengikut perjanjian antara kerajaan Sabah dan Kerajaan Persekutuan semasa pembentukan Malaysia telah bersetuju bahawa dasar dan sistem pentadbiran pelajaran di Sabah tetap di bawah kawalan kerajaan negeri sehingga satu persetujuan yang lain dicapai. Dalam hal ini dasar pelajaran adalah dikelolakan oleh Jabatan Ketua Menteri dan Pengarah Pelajaran Sabah akan terus dinasihatkan oleh Lembaga Pelajaran dan Jawantankuasa Pelajaran Tempatan.


Tahun 1973 -  Kerajaan pusat juga menubuhkan ITM (UiTM) cawangan Sabah


Tahun 1976 - Kerajaan Sabah telah menerima sistem pendidikan kebangsaan apabila Akta Pelajaran 1961 dilaksanakan sepenuhnya di Sabah. Sejajar dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan, Bahasa Malaysia telah menjadi bahasa pengantar di sekolah - sekolah rendah sejak tahun 1970 yang telah menggantikan Bahasa Inggeris.


Tahun 1978 - Kerajaan pusat menubuhkan UKM cawangan Sabah.


Tahun 1981 - Bahasa Malaysia seterusnya menjadi bahasa pengantar di sekolah sekolah rendah dan menengah sehingga sekarang ini manakala Jabatan Pelajaran Sabah pula berfungsi sebagai sebuah kementerian mini di mana pelbagai bahagian seperti yang terdapat di Kementerian Pelajaran Malaysia. Ini termasuklah bahagian-bahagian ikhtisas dan pentadbiran am. Mengenai pengajian tinggi pula kerajaan pusat telah menambahkan bilangan Maktab Perguruan dengan menubuhkan Maktab Perguruan di Keningau dan Maktab Perguruan di Sandakan selain Maktab Perguruan Gaya dan Maktab Perguruan Kent (kini dipanggil Institut Pendidikan Guru) yang sedia ada bagi melatih bilangan guru yang amat diperlu oleh kerajaan Sabah.


Tahun 1993 - Kerajaan pusat menubuhkan Universiti Malaysia Sabah bagi melatih tenaga kerja separa mahir dan professional yang diperlukan oleh kerajaan Sabah bagi membangunkan ekonomi khasnya Malaysia amnya.

No comments:

Post a Comment